How close are interprofessional debriefers to meet the INACSL standards of debriefing practices? a qualitative study

Thumbnail Image
Date
2023-12
Authors
Özata, Kevser
Caz, Büşra
Sarmasoğlu Kılıkçıer, Şenay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aim: This study aims to determine whether the debriefings performed by different health professions for nearly a decade meet the INACSL standards of best debriefing practices. Methods: In order for learning to occur in simulation, there must be a adequate debriefing session. An adequate debriefing should be based on the criteria described in the standards of best practices published by the International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL). A high quality, adequate, and effective debriefing must be carried out in accordance with each standard. Results: Most of the debriefers are female. Over half had two years or less experience with simulation, and a quarter had training in simulation or debriefing. The results are presented in five contexts (Competent Debriefer, Environment, Effective Debriefing, Theoretical Framework, and Objectives and Outcomes.), which conform to the four standards covered by the INACSL standards of best practices. Conclusions: Except for the feedback, the debriefings do not meet the INACSL standards of best practices. However, the debriefers are aware of the importance of debriefing and are willing to improve their skills. Most of the debriefers have learned debriefing from observation or the literature. With this study, it was ensured that debriefers gained awareness in terms of INACSL standards. At the same time, this study will also provide awareness about the standards for the literature.
Amaç: Bu çalışma, yaklaşık on yıldır farklı sağlık meslekleri tarafından gerçekleştirilen çözümlemenin INACSL çözümleme standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Simülasyonda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yeterli bir çözümleme oturumu yapılmalıdır. Yeterli bir çözümleme, Uluslararası Klinik Simülasyon ve Öğrenme Hemşirelik Derneği (INACSL) tarafından yayınlanan en iyi uygulama standartlarında açıklanan kriterlere dayanmalıdır. Her bir standarda uygun olarak yüksek kaliteli, yeterli ve etkili bir çözümleme yapılmalıdır. Simülasyonda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yeterli bir çözümleme oturumu yapılmalıdır. Yeterli bir çözümleme, Uluslararası Klinik Simülasyon ve Öğrenme Hemşirelik Derneği (INACSL) tarafından yayınlanan en iyi uygulama standartlarında açıklanan kriterlere dayanmalıdır. Her bir standarda uygun olarak yüksek kaliteli, yeterli ve etkili bir çözümleme yapılmalıdır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu nitel tasarım araştırmasının örneklemini on iki çözümleme yapan eğitici oluşturmaktadır. Yöntem: Betimsel niteliksel tasarımlı bu araştırmanın örneklemi on iki eğiticiden oluşmaktadır.. Çözümleyiciler, Eczacılık Fakültesi (n = 3), Hemşirelik Fakültesi (n = 1), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n = 8) Beslenme ve Diyetetik Bölümü (n = 3), Çocuk Gelişimi Bölümü (n = 2), Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (n = 1), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde (n = 2) eğitim veren öğretim elemanlarıdır. Veriler yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çözümleme yapan eğiticilerin çoğu kadındır. Yarısından fazlası simülasyon konusunda iki yıl veya daha az deneyime sahiptir ve dörtte biri simülasyon veya çözümleme konusunda eğitim almıştır. Sonuçlar, INACSL en iyi uygulamalar standartlarının kapsadığı dört standarda uygun beş bağlamda (Yetkin Bilgilendirici, Ortam, Etkili Bilgilendirme, Teorik Çerçeve ve Hedefler ve Sonuçlar) sunulmuştur. Sonuç: Geri bildirim haricinde, çözümlemeler INACSL en iyi uygulamalar standartlarını karşılamamaktadır. Bununla birlikte, eğiticiler çözümlemenin öneminin farkındadır ve becerilerini geliştirmeye isteklidir. Eğiticilerin çoğu çözümlemeyi gözlemleyerek ya da literatürden öğrenmiştir. Bu çalışma ile eğiticilerin INACSL standartları açısından farkındalık kazanmaları sağlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma literatüre yönelik standartlar konusunda da farkındalık sağlayacaktır.
Description
Keywords
Citation
Özata, K., Caz, B., Sarmasoğlu Kılıkçıer, Ş. (2023). How close are interprofessional debriefers to meet the INACSL standards of debriefing practices? a qualitative study. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği. 2022(68). 106-115. https://doi.org/10.25282/ted.1342019