Rinoplastide ödem, ekimoz ve ağrının önlenmesinde soğuk uygulama

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12
Authors
Tekin, Yasemin Eda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Yaz Yayınları
Abstract
Ödem, ekimoz ve ağrı rinoplastinin en sık görülen vebeklenen komplikasyonlarıdır. Ancak bu hastaların estetik kaygılarının yüksek olması ve çoğunluğunun genç olması sebebiyle, ameliyat sonrasında ödem, ekimoz ve ağrı oluşumu hastanın beden imajını ve estetik kaygıları olumsuz etkiler, iyileşme durumunu yavaşlatır, hastada stres yaratarak konfor üzerinde olumsuz etki yaratır. Tüm bu durumların esas nedeni genellikle ameliyat esnasındaki kanamadır (Hanci ve ark., 2020; Shin, Lim, Yun, ve Park, 2009; Yücel, 2005; Glass, Waterhouse ve Shakib, 2016; Rostami ve ark., 2020). Göz kapağı ödemi; burundaki yumuşak ve sert dokular ile paranazal bölgelerin travması ve manüplasyonu sebebiyle gelişir (Gutierrez ve Wuesthoff, 2012). Ameliyat sonrası ödem, vücudun doku travmasına verdiği enflamatuvar yanıt sonucu gelişir, özellikle ilk 24 saatte görmede azalmaya neden olurken, iyileşmenin yavaşlamasına yol açar. Hastanın sosyal ve iş ile ilişkili anksiyete yaşamasına ve memnuniyetsizliğinin artmasına neden olur (Taşkın ve ark., 2011; Gutierrez ve Wuesthoff, 2012; Gürlek, Fariz, Aydoğan, Ersöz-Öztürk ve Evans, 2009).
Description
Keywords
Citation
Tekin, Y.E. (2023). Rinoplastide ödem, ekimoz ve ağrının önlenmesinde soğuk uygulama. Ş. Karabulut (Ed.), Sağlık bilimlerindeki gelişmelerin akademik perspektiften analizi içinde (405-424. ss.). Afyonkarahisar: Yaz Yayınları.