Hemşirelik Bölümü Koleksiyonu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Hope and psychological resilience in primary caregivers of patients with a chronic mental illness followed in a community mental health center
  (Elsevier, 2024-03) Erkuş, Şeyma; Babacan Gümüş, Aysun; 372023
  Purpose: The aim of this study is to examine hope and psychological resilience in primary caregivers of patients with a chronic mental illness. Design and methods: The descriptive study was conducted on 297 caregivers in community mental health centers in Turkey. Data were collected using the Introductory Information Form, Dispositional Hope Scale and the Resilience Scale for Adults. Findings: Hope and psychological resilience of primary caregivers of patients with a chronic mental illness were moderate. To sociodemographic and caregiver characteristics; caregivers who are over 40 years old, lost his/her spouse, low education level, housewife or retired, unemployed, who evaluated their incomes low, mother, living in the same house with the patient, caring for ten years or more, caring for another patient and not getting help in care had lower hope and resilience levels. Compared to patients with a diagnosis of bipolar disorder, caregivers of patients with schizophrenia had lower hope and psychological resilience levels. Conclusions: Primary caregivers of patients with a chronic mental illness should be supported in terms of hope and psychological resilience.
 • Item
  The effects of two different cold application times on edema, ecchymosis, and pain after rhinoplasty: a randomized clinical trial
  (Elsevier, 2024-01) Tekin, Yasemin Eda; İyigün, Emine; Karakoç, Ömer; 292320
  Purpose: This study was performed to determine the effects of different cold application times to the periorbital area after rhinoplasty on edema, ecchymosis, and pain. Design: A randomized clinical study. Methods: Patients were divided into two groups, and cold application was applied to one group for 4 hours and to the other for 48 hours. The cold application was applied with ice packs for 20 minutes every hour to the periorbital region in both groups. Data were collected with the Patient Information Form, Scoring Diagram for Edema, the Scoring Diagram for Ecchymosis, and the Visual Analogue Scale for Pain. Findings: Periorbital edema, eyelid ecchymosis, and pain were not significantly different between the two groups. The mean edema score of the 48-hour group was 0.87 ± 0.93, while the mean edema score of the 4-hour group was 0.70 ± 0.87 (P = .48) on the 2nd day. The mean ecchymosis score was found as 2.03 ± 1.12 in the 48-hour group and 2.10 ± 1.09 in the 4-hour group (P = .817). The mean pain score was 12.50 ± 17.40 in the 48-hour group and 13.00 ± 16.00 in the 4-hour group (P = .98). Conclusions: The effects of 48-hour and 4-hour cold applications are similar. Cold application for 4 hours may be recommended to patients who undergo rhinoplasty, as it is more practical and easier to apply than the 48-hour practice.
 • Item
  Rinoplastide ödem, ekimoz ve ağrının önlenmesinde soğuk uygulama
  (Yaz Yayınları, 2023-12) Tekin, Yasemin Eda; 292320; Karabulut, Şahin
  Ödem, ekimoz ve ağrı rinoplastinin en sık görülen vebeklenen komplikasyonlarıdır. Ancak bu hastaların estetik kaygılarının yüksek olması ve çoğunluğunun genç olması sebebiyle, ameliyat sonrasında ödem, ekimoz ve ağrı oluşumu hastanın beden imajını ve estetik kaygıları olumsuz etkiler, iyileşme durumunu yavaşlatır, hastada stres yaratarak konfor üzerinde olumsuz etki yaratır. Tüm bu durumların esas nedeni genellikle ameliyat esnasındaki kanamadır (Hanci ve ark., 2020; Shin, Lim, Yun, ve Park, 2009; Yücel, 2005; Glass, Waterhouse ve Shakib, 2016; Rostami ve ark., 2020). Göz kapağı ödemi; burundaki yumuşak ve sert dokular ile paranazal bölgelerin travması ve manüplasyonu sebebiyle gelişir (Gutierrez ve Wuesthoff, 2012). Ameliyat sonrası ödem, vücudun doku travmasına verdiği enflamatuvar yanıt sonucu gelişir, özellikle ilk 24 saatte görmede azalmaya neden olurken, iyileşmenin yavaşlamasına yol açar. Hastanın sosyal ve iş ile ilişkili anksiyete yaşamasına ve memnuniyetsizliğinin artmasına neden olur (Taşkın ve ark., 2011; Gutierrez ve Wuesthoff, 2012; Gürlek, Fariz, Aydoğan, Ersöz-Öztürk ve Evans, 2009).
 • Item
  Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylere bakım verenlerde umut: bakım veren özellikleri açısından bir inceleme
  (Dalya, 2023-10) Erkuş, Şeyma; Babacan Gümüş, Aysun; 372023
  Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylere bakım verenler, bakım verme sürecinde pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklarla mücadele etmek bakım verenleri ruhsal hastalıklara yatkın hale getirmektedir. Yaşanılan stres bakım verenlerin umut düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Umut, bakım verenlere stres verici yaşantılarla baş edebileceği konusunda güç verir. Bakım verenlerin amaç belirlemesini, amacına ulaşmak için harekete geçmesini ve zorluklarla karşılaştığında alternatif yollar aramasını sağlar. Umut, bakım verenlerin bu zorlu süreçte güçlü kalabilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bakım verenlerde umudun geliştirilmesi bakım verdiği hastaların da umut geliştirmesinde, tedaviye uyumlarının artmasında ve bakım verme deneyiminin olumlu yanlarının keşfedilmesinde etkili olacaktır. Bakım verme deneyimi ne kadar zorlu olsa da bakım verenlerin kendilerine has özellikleri de umutlarının yüksek olmasında etkili olmaktadır. Bu araştırmanın yapılması bakım verenlerin umut düzeyinin ve umudu etkileyen bakım veren özelliklerinin ortaya çıkarılması açısından önemlidir.
 • Item
  Kronik psikiyatri hastasının bakım vereni olmak: psikolojik dayanıklılığı nasıl etkiliyor?
  (2023-10) Erkuş, Şeyma; Babacan Gümüş, Aysun; 372023
  Kronik psikiyatri hastasına bakım vermek bakım verenlere fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik alanlarda yük getirmektedir. Psikolojik dayanıklılık, bakım verenlerin bakım verme sürecinde karşılaştığı zorluklarla başarılı bir şekilde mücadele edebilmesini sağlar. Kronik psikiyatri hastasının bakım vereni olmak, psikolojik dayanıklılığı etkileyen bir risk faktörü olsa da psikolojik dayanıklılık geliştirilebilir bir özelliğe sahiptir. Bakım verenlerde psikolojik dayanıklılığın incelenmesi, psikolojik dayanıklılığı geliştirmeye yönelik müdahale programlarının planlanması ve uygulanması açısından önemlidir.