2022 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi verileri üzerine alan ve ölçüt bazlı bir değerlendirme

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Tosun, Hasan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Turan-Sam Yayıncılık
Abstract
Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının performansını değerlendirmek üzere 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bazı birimlerden temin edilen veriler esasında 23 gösterge dikkate alınarak bir “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE)” tanımlanmıştır. Bu endekste; üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğine, işbirliği ve etkileşim aktivitesine, fikri mülkiyet etkinliğine, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkı ile ticarileşme potansiyeli alanlarına bağlı olarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu yıl 2022 yılı verileri kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. Bu sonuçlara göre; daha önceki yıllarda dereceye giren üniversitelerin yine listede olduğu ve sıralama da küçük değişiklikler bulunduğu görülmektedir. Ancak bazı Vakıf üniversiteleri (İstanbul Medipol, Bahçeşehir, Yeditepe, Yaşar, Atılım ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar gibi) önemli atılımlar yaparak ilk 50 üniversite içinde yer almışlardır. Bu makalede, ilgili endeksin parametreleri tanımlanarak, alan ve ölçüt esasında ilk elli sıra içinde yer alan üniversitelerin değerlendirmesi yapılmakta ve bazı üniversiteler için öneriler getirilmektedir.
Since 2012, an “Entrepreneurial and Innovative University Index (GYÜE)” has been defined by taking into account 23 indicators with the data obtained from the Scientific Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), the Turkish Academy of Sciences (TÜBA), the Higher Education Council (YÖK) and some units of the Ministry of Science and Industry and Technology. This index evaluates universities based on their scientific and technological research competence, cooperation and interaction activity, intellectual property activity, culture of entrepreneurship and innovation, and potential for economic cont ribution and trade. Currently, the results of the evaluation made using the data of 2022 are announced. According to these results, it is seen that the universities that ranked in the previous years are still on the list and the ranking is also found with minor changes. Howev er, some foundation universities (such as Istanbul Medipol, Bahçeşehir, Yeditepe, Yaşar, Atılım and Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar) have made significant strides and have been among the top 50 universities. In this article, the parameters of the relevant ind ex are defined, the evaluation of the universities in the first fifty ranks on the basis of field is made and suggestions are made for some universities.
Description
Keywords
Girişimci üniversite , Yenilikçi üniversite , GYÜE , Üniversite , Yükseköğretim , Entrepreneurial university , Innovative university , GYUE , University , Higher education
Citation
Tosun, H. (2023). 2022 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi verileri üzerine alan ve ölçüt bazlı bir değerlendirme. Turan-Sam Dergisi, 15(59), 23-33. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.