Marmara Bölgesi (İstanbul şehir hariç) yükseköğretim kurumlarının bilimsel çalışma verimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Tosun, Hasan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
TURANSAM Yayıncılık
Abstract
Son dönemlerde özellikle 2000'li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarına mevcut sorumluluklarına ilave olarak yeni görevler yüklenmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu kurumlar, bilginin üretildiği ve teknoloji transferinin gerçekleştiği merkezler olarak görülmeye başlanmıştır. Bu alanda başarılı olabilmek için ilgili kurumun genellikle bir akademik ekosistem içinde yer alması, araştırma-geliştirme faaliyetlerini üst düzeyde yapması ve bilimsel yayın verimin yüksek olması esastır. Yazar tarafından daha önce Marmara bölgesindeki (İstanbul şehri hariç) yükseköğretim kurumlarının öğretim yapısı ve öğretim kalitesiyle ilgili bir çalışma yapılmış ve oluşması muhtemel bir akademik ekosistem için öneriler getirilmiştir. Bu çalışmada ise aynı yükseköğretim kurumlarının bilimsel çalışmaları dikkate alınarak, temel bazı kriterler esasında yayın kaliteleri ile bilimsel alanda kurumsal performansları incelenmiştir. Çalışma için bütünüyle YÖKAK Sisteminden alınan 2021 yılına ait veriler kullanılmış ve o yıl için her bir üniversite için SCI, Q1, toplam yayın ve atıf sayıları dikkate alınmıştır. Ayrıca her kurum için uluslararası işbirliği ile sanayi işbirliği sonucunda oluşan ve ilk yüzde onluk dilimde yer alan dergilerde yayımlanmış çalışma sayıları da kullanılmıştır. Bu verilerin kendi aralarındaki ilişkilerden ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayılarından bir değerlendirme yapılmış ve ilgili yükseköğretim kurumları arasında her kontrol kriteri esasında nispi bir sıralama oluşturulmuştur. Çalışma sonuçları göstermiştir ki; ilgili kurumların öğretim yapısı ve kalitesiyle ile ilgili temel değerlendirmeler bilimsel verimleri esasında da geçerlidir. Bölgede bulunan ve bu çalışmada dikkate alınan 15 yükseköğretim kurumu, çok farklı bilimsel verime sahiptir.
Recently, especially since the beginning of the 2000s, higher education institutions have been given new duties in addition to their existing responsibilities. In developed countries, these institutions have begun to be seen as centers where knowledge is produced and technology transfer takes place. In order to be successful in this field, it is essential that the relevant institution is generally included in an academic ecosystem, research and development activities are carried out at a high level and scientific publications are carried out a lot. A study was conducted by the author on the teaching structure and teaching quality of higher education institutions in the Marmara region (excluding the city of Istanbul) and suggestions were made for a possible academic ecosystem. In this study, considering the scientific studies of the same higher education institutions, their publication quality and institutional performance in the scientific field were taken into account on the basis of some basic criteria. For the study, the data of 2021, taken entirely from the YÖKAK System, were used and SCI, Q1, total publication and citation numbers were taken into account for each university for that year. In addition, the number of studies published in the top ten percent of the journals, which are the result of international cooperation and industry cooperation, were also used for each institution. An evaluation was made from the relations between these data and the number of publications per faculty member, and a relative ranking was established among the relevant higher education institutions on the basis of each control criterion
Description
Keywords
Üniversite , Yükseköğretim , Performans Değerlendirme , SCI , Q1. , University , Higher Education , Performance Assessment
Citation
Hasan Tosun (2022). Marmara Bölgesi (İstanbul şehir hariç) yükseköğretim kurumlarının bilimsel çalışma verimi.