Ülkemizdeki Marmara Bölgesi (İstanbul Şehri Hariç) Üniversitelerinin performans göstergeleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Tosun, Hasan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
TURANSAM Yayıncılık
Abstract
Gelişmiş ülkelerde; yükseköğretim kurumlarının yapısı, genelde sahip oldukları öğrenci profili ile tanımlanır. Bu amaçla; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları önem arz etmekte ve bu sayıların oransal büyüklüklerine göre üniversitelerin öğretim yapıları tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Marmara bölgesi içinde yer alan (İstanbul metropoliten bölgesi hariç) farklı statüdeki üniversitelerin, uluslararası literatürde anlam ifade eden parametreler kullanılarak, öğretim yapıları incelenmiş ve sınırlı veriyle de olsa öğretim kalitelerine değinilmiş ve bu alanlarda üniversiteler arasında bir sıralama yapılmıştır. Ayrıca ilgili üniversitelerin, ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde uygulanan Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) esasındaki performansları değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları göstermiştir ki; öğretim yapısı yönünden uygun vasıflara sahip olmayan üniversiteler, GYUE esasında da yeterli değildir. Bu çalışmada dikkate alınan üniversiteler, GYÜE esasında büyük farklılıklar arz etmektedir.
Description
The student profiles of higher education institutions usually reveal the status of the relevant institutions. The structure of higher education institutions, especially in developed countries, is usually defined by the student profile they have. For this purpose, the number of associate's, bachelor's, master's and doctoral students is important and the teaching structures of universities are defined according to the proportional sizes of these numbers. In this study, for different statues universities (excluding the metropolitan area of Istanbul) teaching structure and quality are evaluated on a national scale in the international literature that expresses the meaning of the university and using the parameters examined between the universities and the teaching structures in this area is made of a sort. In addition, the performance of the relevant universities on the basis of the Entrepreneurial-Innovative University Index (GYUE), which was implemented under the leadership of the Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) in the country, was evaluated. The results of the study showed that the quality of universities that do not have the appropriate qualifications in terms of their teaching structure are also not enough in GYUE and the universities considered in this study present great differences on the basis of GYUE.
Keywords
Üniversite , Yükseköğretim , Performans Değerlendirme , Yenilikçi-Girişimci Üniversite Endeksi , Öğretim Yapısı , Öğretim Kalitesi , University , Higher Education , Performance Assessment , Innovative-Entrepreneurial University Index , Teaching Structure , Teaching Quality
Citation
Tosun, Hasan (2022). Ülkemizdeki Marmara Bölgesi (İstanbul Şehri Hariç) üniversitelerinin performans göstergeleri, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi. ‌