Yazılım dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesine ilişkin uygulamalı bir çalışma

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Şahinaslan, Ender
Arpacıoğlu, Nusret
Şahinaslan, Önder
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Adem Korkmaz
Abstract
Yazılım dağıtımı, geliştirilen bir uygulamanın çalıştırılacak dijital ortamlara yüklenmesidir ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünde önemli bir aşamadır. Herhangi bir hataya veya kesintiye yol açmayacak şekilde titizlikle uygulanmalıdır. Küçük organizasyon ve sistemlerde bu sürecin işleyişinin manuel olarak işletilebilmesi mümkündür. Ancak orta ve büyük organizasyonlarda dağıtım yapılacak ortamların çeşitliliği, büyüklüğü, karmaşıklığı buna engeldir. Ayrıca iş sürekliliği, güvenlik ve uyum gibi gereksinimler dikkate alındığında manuel dağıtımdan kaynaklı birçok risk söz konusudur. Bu tür risk ve sorunların aşımında otomatik yazılım dağıtım araçlarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada yazılım yaşam ve dağıtım süreci, manuel dağıtımdan kaynaklı sorunlar, sorunların çözümünde kullanılan otomatik dağıtım araçları incelenmiştir. Yazılım dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesi uygulamalı olarak çalışılmıştır. Bu çalışma daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak, konusu ve uygulamalı bir sunum olması sebebiyle ilgili kurum çalışanları, öğrenci ve araştırmacılar için teknik bir rehber niteliğindedir. Yazılım dağıtım süreci ve bu sürecin otomatikleştirilmesine yönelik uygulamalı çalışma literatüre kazandırılmıştır.
Software deployment is the installation of a developed application on digital media to be run and it is an important stage in the software development life cycle. It should be applied meticulously so as not to cause any errors or interruptions. In small organizations and systems, it is possible to operate this process manually. However, the diversity, size, and complexity of the environments to be distributed in medium and large organizations prevents this. In addition, there are many risks arising from manual deployment when considering requirements such as business continuity, security and compliance. Automatic software deployment tools are needed to overcome such risks and problems. In this study, software lifetime and deployment process, problems arising from manual deployment and automatic deployment tools used to solve problems are examined. Automation of the software deployment process has been practiced. This study, unlike previous studies, is a technical guide for the relevant institution staff, students and researchers due to its subject and practical presentation. The software deployment process and practical study on automating this process have been brought to the literature.
Description
Keywords
Teknoloji ve yenilik , Bilişim , Otomatik yazılım dağıtımı , Süreç sönetimi , Technology and innovation , Informatics , Automatic software deployment , Process management
Citation
Şahinaslan, E., Arpacıoğlu, N. & Şahinaslan, Ö. (2023). Yazılım dağıtım sürecinin otomatikleştirilmesine ilişkin uygulamalı bir çalışma. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 7(1), 41-67. https://doi.org/10.33461/uybisbbd.1206484.